Lascaux Producten

Lascaux workshop

Demo's / Open Atelier

Dag & 1/2dagworkshops

Weekend workshops

Inschrijfformulier

Contact

www.lascaux.ch

Geschiedenis

 

 

 

 

 

Lascaux Producten

 
1.Acryl & Gouache verf   2.Hulpmiddelen
     
 
3.Producten voor Grafiek   4. Restauro
     
 
5. Toepassingen en Techniek   6.Verkooppunten

Verf op acrylaatbasis

Verf bestaat uit pigmenten of kleurstoffen en een bindmiddel, dat de verf na het drogen aan de ondergrond hecht. Keuze en aard van zowel de kleurstoffen en pigmenten als de bindmiddelen hebben een ontwikkeling van duizenden jaren achter de rug. Problemen als lichtechtheid, veroudering, weerstand tegen invloeden van buitenaf enz. werden lange tijd proefondervindelijk opgelost. Wel ontdekte men daarbij ook steeds weer nieuwe kleurstoffen en pigmenten; maar nog interessanter is het de om ontwikkelingsgeschiedenis van de bindmiddelen voor verf na te gaan.

Voordat de moderne chemische wetenschap en industrie in staat waren synthetisch vervaardigde harsen en bindmiddelen aan te bieden, werden voor dit doel de meest uiteenlopende natuurlijke stoffen gebruikt: bijenwas, lijmoplossingen, caseïne, lijnolie, notenolie, maanzaadolie, waterglas, eigeel enz. Het zou te ver voeren op deze plaats dieper in te gaan op het moeizame werk van oude meesters, de manier waarop zij ontdekten dat bepaalde natuurlijke stoffen geschikt waren om mee te schilderen en hoe zij deze verwerkten tot hun verfsoorten met rijke uitdrukkingsmogelijkheden. Voor de in verf geïnteresseerde lezer is het zeker de moeite waard zich eens te verdiepen in de literatuur over dit onderwerp.

Al stellen we tegenwoordig met verbazing vast wat voor uitstekende verf de oude meesters konden maken door natuurlijke grondstoffen te gebruiken, toch moet gezegd worden dat de instabiliteit daarvan steeds veel problemen met zich meebracht. In het bijzonder geldt dit voor hun verouderingsbestendigheid, gevoeligheid om te barsten, neiging tot vergelen, mogelijkheid tot overschilderen, lichtechtheid, nadonkeren en het gevaar dat zij vormden voor gezondheid en milieu. Door de vervaardiging van synthetische bindmiddelen is de moderne chemische wetenschap er in de 20 e eeuw in geslaagd om veel van deze problemen op te lossen. De benaming "kunstharsen" is enigszins misleidend en stuit soms op aversie. Deze harsen worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen: door polymerisatie van verschillende aardolieprodukten worden harsen (bindmiddelen) geproduceerd waaraan afhankelijk van de gebieden waarop ze toegepast zullen worden, bepaalde eigenschappen worden gegeven. Grondstoffen uit de natuur worden dus volgens moderne inzichten verwerkt tot nieuwe basisproducten.


Al in 1930 werd de eerste acrylharsdispersie ontwikkeld, maar industrieel wordt deze kunstharsbinder pas sinds 1945 gefabriceerd. Sinds die tijd, en vooral de laatste veertig jaar, heeft men de kunstharsbinders zodanig kunnen verbeteren dat zij de goede eigenschappen van de traditionele verf behouden en tegelijk voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan materialen en technologieën worden gesteld.

Een kwalitatief uitstekend bindmiddel voor kunstschildersverf bleken de acrylaatbinders te zijn. Deze worden vervaardigd door polymerisatie van acrylzuur en methacrylzuur. Het zo ontstane bindmiddel blijft soepel en elastisch en veroudert vrijwel niet. Acrylaatbinders zijn na droging niet in water oplosbaar, glashelder en geven de pigmenten een natuurlijk aanzien zonder ook maar iets van hun lichtintensiteit te verliezen; ze vergelen, oxideren, rimpelen of craqueleren niet.

Een verf op zich, ook al heeft deze nog zulke hoogwaardige en uitstekende eigenschappen, biedt geen garantie voor het slagen, de kwaliteit en de duurzaamheid van een schilderwerk. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk iets meer te weten van de toegepaste verf en additieven en van de externe omstandigheden en de voorwaarden die speciaal voor het te maken schilderwerk gelden, en is het uiteraard nodig de schildertechniek te beheersen. Daarom wordt hieronder aandacht besteed aan een aantal belangrijke punten waarop bij het schilderen met acrylverf gelet moet worden. Natuurlijk kunnen we daarbij niet pretenderen volledig te zijn, want tijdens het schilderen zullen er steeds weer nieuwe vragen opduiken die ook voor ons interessant kunnen zijn en waarover we daarom altijd graag met de gebruikers van onze producten van gedachten wisselen.


1 LASCAUX ® VERF

Het Lascaux ® verfassortiment

Het assortiment verven van Lascaux omvat de volgende reeksen die elkaar in hun toepassingsmogelijkheden uitstekend aanvullen:

Lascaux Artist - acrylverf voor kunstschilders

Lascaux Studio - acrylverf voor kunstschilders

Lascaux Bronze - acrylverf voor kunstschilders

Lascaux Perlacryl - iriserende acrylverf

Lascaux Aquacryl - acrylverf voor kunstschilders

Lascaux Sirius Primary System:

- Sirius primaire kleuren op waterbasis

- Sirius primaire kleuren op acrylaatbasis

Lascaux Gouache - temperaverf

Lascaux Decora - temperaverf

Lascaux Resonance Gouache

Lascaux Gouache "Gamma Arno Stern"

Lascaux hulpmiddelen

Alle soorten Lascaux verf worden gekenmerkt door buitengewone eigenschappen wat betreft kleur. Dankzij de sterke concentratie van zuivere pigmenten en het gebruik van eersteklas bindmiddelen is Lascaux verf bijzonder helder, zuiver en intensief en hebben de kleuren veel diepte. Daardoor behoudt de verf haar kleurechtheid ook bij sterke verdunning en kan zij op allerlei manieren worden toegepast. Lascaux verf is niet alleen gemakkelijk te verwerken maar heeft ook een hoog rendement en is daardoor uiterst zuinig in het gebruik.

Alle Lascaux verf kan met water worden verdund, waardoor ze milieuvriendelijk is. Terwijl Lascaux Aquacryl-, Sirius-, Gouache- en Decora-verf na het drogen in water oplosbaar blijven, zijn Lascaux Artist‑, Studio‑, Studio Bronze- en Perlacryl-verf na het drogen niet alleen onoplosbaar in water, maar ook verregaand weerbestendig.

Lascaux verf is in de originele verpakking zeer lang houdbaar en droogt niet uit als de tubes, potjes, flacons en emmertjes steeds goed worden gesloten.


Schilderen met Lascaux ® acrylverf

Lascaux acrylverf is geschikt voor iedere gewenste techniek en vrijwel iedere ondergrond, als deze maar schoon en vetvrij is. De verf kan direct worden verwerkt of met water worden verdund, of zij nu gespateld, dekkend of transparant, in dikke pasteuze lagen of met de fijnst mogelijke penseelstreek wordt opgebracht. De verf droogt snel op tot een niet in water oplosbaar, zijdemat oppervlak dat zonder tussenbehandeling van het reeds gedroogde oppervlak onbeperkt overschilderd kan worden. In dunne lagen aangebracht droogt acrylverf in enkele minuten, in extreem dikke lagen in een paar uur. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Om door en door hard te worden heeft de verf meer tijd nodig. Toch kunnen ook dikke lagen zonder kans op scheuren na enkele uren worden overschilderd. Omdat het droogproces bij acrylverf niet omkeerbaar is, kan eenmaal opgedroogde verf niet meer worden gebruikt. Verf die alleen aan de oppervlakte is opgedroogd, kan in warm water worden geweekt en is daarna van niet absorberende ondergronden moeiteloos te verwijderen. Als de dop van een tube vastzit, is deze het beste weer los te krijgen door de tube even in warm water onder te dompelen. In alcohol (brandspiritus), kunsthars- of nitroverdunner en aceton is Lascaux acrylverf altijd weer oplosbaar.

Met water verdunde acrylverf is in natte toestand gevoelig voor vorst en mag niet worden verwerkt bij een temperatuur van minder dan +5 °C; om de verf goed te laten drogen moet de temperatuur bij gebruik hoger dan +10 °C zijn.

Een bijzondere eigenschap van acrylverf is dat deze tijdens het drogen donkerder wordt. De verklaring van dit verschijnsel is dat de melkachtige bindmiddelemulsie door droging transparant wordt en pas dan de eigenlijke kleur zichtbaar is. De mate waarin dit proces zich voordoet, varieert per kleur; bij kleuren die wit bevatten, is het effect sterker. Daarnaast heeft de natte verf altijd een warmere kleur en lijkt ze intenser van kleur te zijn dan de opgedroogde matte verf; dit is vooral goed te zien bij kleurmengingen van ijzeroxide met wit. Maar als er meer bindmiddel (Lascaux Medium 1 glans of Transparantlak 1 glans) wordt toegevoegd zodat de verf glanzender opdroogt, is de verandering van kleur minder sterk. Deze fysische wetmatigheden gelden bij alle emulsieverfsoorten. Bij de verwerking ervan dient daar steeds rekening mee te worden gehouden.


De relatief korte droogtijd van acrylverf heeft als voordeel dat het mogelijk is snel te werken en hoeft niet per se als nadeel ten opzichte van olieverf te worden beschouwd. Op deze plaats willen we er met nadruk op wijzen dat acrylverf niet bedoeld is als een vervanging van olieverf met al haar eigenschappen, maar als een op zichzelf staand en alternatief medium.

Vooral bij het werken in aquareltechniek blijkt dat het snelle drogen een voordeel is. Hierdoor is het mogelijk de verf in transparante laagjes op te bouwen. Dit geldt vooral voor Lascaux Artist in de glacerende kleuren; pas in hun transparantie komt de intensiteit van deze kleuren volledig tot haar recht. Lascaux acrylverf is zo goed gebonden dat de verf ook bij sterke verdunning watervast opdroogt. Voor zeer sterke verdunningen verdient het aanbeveling als verdunningsmiddel een 1:1 mengsel van Lascaux Medium of Transparantlak met water aan de verf toe te voegen.

Eenmaal opgedroogd is Lascaux acrylverf hard en toch elastisch, duurzaam en hecht ze uitstekend. Doordat de verf niet oxideert, treedt er in het licht noch in het donker vergeling op en kunnen zelfs de dikste lagen niet scheuren. Wanneer er op verschillende plaatsen wordt gewerkt, bijvoorbeeld op reis, buiten maar ook in het atelier, hoeft men dus niet bang te zijn dat de verf door het transporteren van het werk scheurt, breekt of afbladdert. Schilderwerken op linnen, stof en papier kunnen worden opgerold.

Mengbaarheid van acrylverf of dispersieverf

Veel schilders vragen zich af of acrylaat- en dispersieverf van verschillende merken met elkaar gemengd of in één schilderwerk gecombineerd kan worden en elkaar verdraagt. Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven. De talloze varianten van acryl- en dispersieverf die tegenwoordig op de markt zijn, kunnen zulke uiteenlopende eigenschappen hebben dat het op zijn plaats is om enig voorbehoud in acht te nemen en hier voorzichtig mee te zijn.

Het is altijd het beste verfsoorten met eenzelfde basis en liefst van hetzelfde merk te gebruiken. Hoewel sommige soorten acryl- en dispersieverf in principe zonder meer in combinatie verwerkt kunnen worden, is het toch verstandig altijd uit te proberen of dit geen problemen oplevert voordat met het eigenlijke werk wordt begonnen. Er kunnen zich namelijk storende verschijnselen voordoen, zoals indikken, schiften of spanningsverschillen in de opgedroogde verflaag, en deze kunnen tot ongewenste resultaten leiden. Ook al levert het mengen van verschillende verfsoorten een bevredigend resultaat op, dan verdient het toch aanbeveling een dergelijk mengsel alleen binnen te gebruiken.


Schade aan schilderijen die ontstaat doordat verschillende niet te combineren merken met elkaar worden gemengd, is nauwelijks te herstellen.

Vertraging van het droogproces

Evenals elke andere emulsieverf droogt acrylverf zuiver fysisch, dit in tegenstelling tot het chemisch drogen van olieverf. Terwijl het water aan de oppervlakte verdampt, vloeien de acrylharsdeeltjes tot een homogene film ineen. Dit verklaart waarom de verf zo snel droogt. Acrylverf bevat gelachtige substanties die water binden, en met water mengbare hygroscopische oplosmiddelen ( glycolen ). Deze zijn echter zodanig gedoseerd dat ze andere goede eigenschappen van de verf, zoals het door en door drogen en de watervastheid niet nadelig beïnvloeden.

De snelheid waarmee acrylverf droogt, is echter ook afhankelijk van de ondergrond, de omgevingstemperatuur, de schildertechniek, de dikte van de verflaag, de verdunning enz. Een absorberende ondergrond neemt het water in de vloeibare fase van de verf vrij snel op; acrylverf droogt hierop dus sneller dan op een niet-absorberende ondergrond. Op niet‑absorberende ondergronden heeft deze verf daardoor aanzienlijk meer tijd nodig om door en door hard te worden, omdat alle vluchtige substanties door de gesloten film heen moeten verdampen.

Voor werkzaamheden waarbij een langere verwerkingstijd van de verf gewenst is, bijv. bij nat-in-nat schilderen, kan Lascaux vertrager worden gebruikt. Acrylaatverf met vertrager kan alleen op objecten binnenshuis worden toegepast, omdat de verf door water, bijv. regenwater al snel gaat zwellen. Een andere mogelijkheid om de verwerkingstijd van de verf te verlengen, is het gebruik van mediums of eenvoudig door het besproeien of bestuiven van het schildermateriaal met water.

Lichtechtheid, weer- en verouderingsbestendigheid

Acrylaatbinders zijn buitengewoon lichtecht, weer- en verouderings-bestendig. M.b.t. pigmentsystemen dient echter wat betreft de lichtechtheid, maar ook de weerbestendigheid bij enkele kleuren een zeker voorbehoud te worden gemaakt. Lascaux Artist is zeer goed, Lascaux Studio zeer goed tot goed lichtecht. Deze producten kunnen derhalve zonder probleem en zonder beperking in elke schildertechniek, ook in elke bijmenging met wit, dekkend of transparant, binnen worden gebruikt.


Een beschermende deklaag van Lascaux Acryl Transparantlak glans, mat of zijdemat is niet noodzakelijk, levert echter wel een grotere helderheid en een betere bescherming tegen vervuiling op. Werken die achter ramen resp. onder glazen of acrylglazen koepels worden uitgevoerd, moeten worden behandeld als objecten in de openlucht.

Buiten wordt de houdbaarheid niet alleen door bepaalde golflengten van het UV‑licht, maar ook door de regen (zure regen), diverse industriële verbrandingsgassen en de zich in de lucht bevindende vuildeeltjes negatief beïnvloed. Een niet te onderschatten invloed oefent ook de luchtvochtigheid resp. het zgn. dauwpunt met vochtneerslag op de objecten uit. Beïnvloed door deze meetbare factoren wordt daarom buiten niet meer van lichtechtheid, maar van weerbestendigheid gesproken.

De weerbestendigheid van Lascaux Artist is goed. Beperkingen gelden uitsluitend voor cadmiumgeel 112. Buiten kunnen Lascaux Studio 912-923, 925, 926, 953 en 954 eveneens met beperkingen worden gebruikt. De overige kleuren zijn goed weerbestendig. Ter beoordeling van het gebruik buiten moet ook met het gedrag van de verf bij bijmenging met wit en bij het transparant aanbrengen rekening worden gehouden.

Om alle negatieve invloeden te voorkomen, adviseren wij om bij toepassingen buiten steeds een dubbele beschermende deklaag Lascaux Acryl Transparantlak 1‑UV glans of 2‑UV mat aan te brengen. Desondanks zijn geringe kleurafwijkingen na verloop van jaren mogelijk. De eigenschappen van de problematische kleuren worden echter door deze maatregel zichtbaar verbeterd, met uitzondering van cadmiumgeel 112; hierbij kan geen verbetering worden verwacht.

Schilderwerken buiten zijn complexe systemen en vereisen een zorgvuldige keuze van alle materialen. Muurschilderingen hebben een zeker onderhoud nodig; ze moeten iedere paar jaar worden bevrijd van het vuil dat zich erop heeft afgezet, hetgeen kan gebeuren door wassen met een zachte borstel of spons, water en een klein beetje zeep. Eventueel moet de beschermende deklaag met Transparantlak worden vernieuwd.

Colour indexnummers en echtheidsklasses staan op elk etiket. Een lijst met de colour‑indexnummers met pigmentnamen volgens de ASTM‑standaard D 5098 is op aanvraag verkrijgbaar.


Bescherming van gezondheid en milieu

Gezondheids- en milieu-eisen hebben onze volle aandacht en we streven ernaar met de middelen die ons ter beschikking staan, een hoge mate aan veiligheid te bieden. Zo wordt bijvoorbeeld het afvalwater dat bij de productie vrijkomt in een geavanceerde zuiveringsinstallatie gefilterd en gereinigd voordat het in de riolering terechtkomt.

Alle kwaliteiten Lascaux verf en alle Lascaux hulpmiddelen zijn toxicologisch getest en voldoen aan de Zwitserse CH-BAG T-standaard: "giftklassefrei" en de Amerikaanse ASTM standaard D-4236: "no health labeling required". Een uitzondering vormen de verfsoorten die cadmium bevatten. Deze mogen niet gespoten worden en hebben dan ook "not for spraying" als verwijzing.